Μια έρευνα που διενεργήθηκε τον τελευταίο καιρό από το Perrotis College με τη χρηματοδότηση της Skywalker, επιβεβαιώνει περίτρανα την έλλειψη ενδιαφέροντος για επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία, αναδεικνύοντας παράλληλα και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κάλυψη των αναγκών με εργάτες γης.

Γιάννης Πανάγος

Από την έρευνα προκύπτει με σαφήνεια ότι η γεωργία είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, απαιτεί πολλές ώρες απασχόλησης και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, με απρόβλεπτες διακυμάνσεις του καιρού που μπορεί ανά πα?σα στιγμή να προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε μια σοδειά.

Όλοι συμφωνούν ότι η πολιτεία δεν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες υποστήριξης και βελτίωσης των συνθηκών στον συγκεκριμένο τομέα και αν υπάρχει ένα μέρος των συντελεστών του χώρου που αναγνωρίζει τη θετική επαγγελματική προοπτική, επισημαίνει ταυτόχρονα την ανάγκη συμβιβασμού με μεγάλες θυσίες.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία μάλιστα και έπειτα από έντονες ιδεολογικές διεργασίες των τελευταίων 40 ετών εντός της ελληνικής κοινωνίας, η σύγχρονη γενιά έχει καλλιεργήσει μια νοοτροπία επιδίωξης της ευκολίας που την απομακρύνει από το αγροτικό επάγγελμα.

 Την ίδια στιγμή, οι εργάτες γης βλέπουν μια απασχόληση εποχική σε δύσκολες συνθήκες με μη ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης και μέτριες αμοιβές. Υπάρχουν και καλύτερες εναλλακτικές από τη γεωργία, λένε στις απαντήσεις τους.

Στην κατηγορία των αγροτών με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 20.000 ευρώ ετησίως, φαίνεται να υπάρχουν αγρότες που αγαπούν τη δουλειά τους, παρ’ όλα αυτά θεωρούν ότι είναι μια απασχόληση δύσκολη, με τον καιρό να επιδρά  αρνητικά στην παραγωγικότητα. Οι ίδιοι παραδέχονται ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να εργαστούν πιο αποδοτικά, ούτε φυσικά υπάρχει η απαραίτητη μέριμνα από την πολιτεία για την υποστήριξή τους.

Όσον αφορά τους αγρότες με ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο των 40.000 ευρώ ετησίως, αναδεικνύεται μια μερίδα που εκφράζει την άποψη περί «απαξίωσης της γεωργίας από την κοινωνία», κάτι που χρήζει περαιτέρω μελέτης και ανάλυσης με ιδιαίτερη έμφαση στη νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας γύρω από ζητήματα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων γύρω από τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές απολαβές. Η πραγματικότητα μέσω της έλλειψης αγρεργατών δείχνει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει σημαντικά τον γεωργικό τομέα.Στον γενικό πληθυσμό, τέλος, με βάση τις απαντήσεις που διατυπώνονται, φαίνεται καθαρά ότι εν έτει 2022 η μεγάλη πλειοψηφία αποθαρρύνεται ιδιαίτερα από ένα δύσκολο επάγγελμα, ακόμα κι αν αυτό θα μπορούσε να είναι προσοδοφόρο. Στο σημείο αυτό τίθεται ζήτημα αξιακής κατάπτωσης και παιδείας, θέματα που χρειάζονται περαιτέρω μελέτη.    

www.agronews.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΑΓΡΟΤΗΣ