Υγεία - ΕΚΑΒ

Γλυκοζυλιωμένη: Πώς πέφτει και γιατί είναι επικίνδυνη για το σάκχαρο – Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΝΟΥ Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι μια τιμή που οι περισσότεροι βλέπουμε στις εξετάσεις αίματος αλλά λίγοι αναγνωρίζουν τη σημασία…