Το πρόβλημα ασφάλειας των ρωσικών αεροσκαφών. Δείτε τη λίστα με τις 129 «απαγορευμένες» αεροπορικές εταιρείες.

«Πόρτα» σε συνολικά 129 αεροπορικές εταιρείες έριξε η Κομισιόν, μετά την 43η επικαιροποίηση του νέου καταλόγου ασφαλείας των πτήσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Πέμπτη (30/11).

Αναλυτικότερα, στη λίστα με τις απαγορευμένες εταιρείες βρίσκονται 101 αερομεταφορείς που έχουν πιστοποιηθεί σε 15 κράτη, λόγω έλλειψης εποπτείας της ασφάλειας από τις αεροπορικές αρχές των εν λόγω κρατών.

Επίσης, άλλες 22 αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στη Ρωσία, καθώς και 6 μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες από άλλα κράτη, βάσει σοβαρών ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων που εντοπίστηκαν: Air Zimbabwe (Ζιμπάμπουε), Avior Airlines (Βενεζουέλα), Blue Wing Airlines (Σουρινάμ), Iran Aseman Airlines (Ιράν), Fly Baghdad (Ιράκ) και Iraqi Airways (Ιράκ).

Παράλληλα, άλλες δύο αεροπορικές εταιρείες υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας και επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις προς την ΕΕ μόνο με συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών: Iran Air (Ιράν) και Air Koryo (Βόρεια Κορέα).

Iraqi_Airways_1b19c.jpg

Τι είναι ο κατάλογος ASL και πώς συγκροτείται

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Κομισιόν, ο κατάλογος κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ (ASL) είναι ένας κατάλογος αερομεταφορέων που δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πτήσεων. Απαγορεύεται στους αερομεταφορείς του ASL να εκτελούν πτήσεις προς, εντός και από την ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της υπερπτήσης). Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αερομεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ, για να προειδοποιηθεί το κοινό που ταξιδεύει εκτός της ΕΕ σχετικά με ανησυχίες για την ασφάλεια. Εάν οι αρχές ασφαλείας μιας τρίτης χώρας δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για την επίβλεψη της ασφάλειας, όλοι οι μεταφορείς αυτής της χώρας μπορούν να τεθούν στο ASL.

Το ASL, έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο που βοηθά στη βελτίωση της ασφάλειας της διεθνούς αεροπορίας. Αυτό ισχύει τόσο για τις πτήσεις προς την ΕΕ, όσο και για τις αερομεταφορές εκτός ΕΕ. Το ASL θεωρείται επίσης ως ένα ισχυρό προληπτικό εργαλείο, διότι όταν ελέγχονται, οι χώρες τείνουν να βελτιώνουν την εποπτεία της ασφάλειας προκειμένου να μην συμπεριληφθούν οι αερομεταφορείς τους στη λίστα.

Fly_Baghdad_2e9cf.jpg

Στην ενημέρωση του καταλόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ (ASC), η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες αεροπορικής ασφάλειας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και της οποίας προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA ). Κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ASC διατυπώνει τη γνώμη της με ειδική πλειοψηφία. Τα προτεινόμενα μέτρα που προκύπτουν υποβάλλονται στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ πριν από την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα. Μέχρι σήμερα, όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή ή την άρση περιορισμών έχουν ληφθεί με ομόφωνη υποστήριξη από τα μέλη της ASC και από την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο EASA υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες που ενδέχεται να σχετίζονται με την ενημέρωση του ASL. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ASC χρησιμοποιούν ποικίλες πηγές πληροφοριών όταν αξιολογούν εάν τηρούνται ή όχι τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Αυτές περιλαμβάνουν πηγές όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι εκθέσεις EASA, SAFA και TCO, καθώς και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η αξιολόγηση γίνεται βάσει των διεθνών προτύπων ασφαλείας (και όχι των προτύπων ασφαλείας της ΕΕ, που μερικές φορές είναι πιο αυστηρά), και ιδίως των προτύπων που έχει εκδώσει ο ΔΟΠΑ.

Το ASL μπορεί να ενημερώνεται όποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους της ΕΕ. Η ASC συνεδριάζει συνήθως δύο ή τρεις φορές κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες. Για έκτακτα περιστατικά, υπάρχει ειδική διαδικασία.

Avior_Airlines_ef9f6.jpg

Πώς μπορεί μια αεροπορική εταιρεία να αφαιρεθεί από τη λίστα

Εάν μια αεροπορική εταιρεία θεωρεί ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα επειδή συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, μπορεί να απευθύνει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω της αρχής πολιτικής αεροπορίας της. Για να αρθεί μια απαγόρευση, πρέπει να προσκομιστούν επαρκή στοιχεία στην ΕΕ, που να αποδεικνύουν ότι η ικανότητα της αεροπορικής εταιρείας και της εποπτικής αρχής της να εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα ασφάλειας είναι επαρκούς επιπέδου. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αξιολογήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από την αεροπορική εταιρεία ή/και την εποπτική αρχή της για να τεκμηριώσουν το αίτημά της. Εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στην ASC.

Ανεξάρτητα από την περίπτωση μεμονωμένων αερομεταφορέων, εάν ο βασικός λόγος για τον οποίο ένας αερομεταφορέας είναι στο ASL είναι το ανεπαρκές επίπεδο συμμόρφωσης με τα πρότυπα του ICAO από τις αρχές εποπτείας της ασφάλειας, θα απαιτήσει από το κράτος να αντιμετωπίσει τις σημαντικές μη συμμορφώσεις πριν από αυτόν τον αερομεταφορέα. ο πάροχος μπορεί να αφαιρεθεί από τη λίστα.

Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται την παροχή γραπτών πληροφοριών από τον αερομεταφορέα και το κράτος του, τη συμμετοχή σε συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ, μερικές φορές υπόκεινται σε επιτόπια επίσκεψη υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συμμετοχή σε ακροάσεις ενώπιον του το ASC.

ARIANA_AFGHAN_AIRLINES_f36cb.jpg

Τα «δικαιώματα υπεράσπισης» των αεροπορικών εταιρειών

Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν απαγορευθεί ή που διερευνώνται ενόψει ενδεχόμενης απαγόρευσης έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν κάθε έγγραφο που κρίνουν κατάλληλο για την υπεράσπισή τους και να προβούν σε προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις στην ASC και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις, να προσθέσουν νέα στοιχεία στον φάκελό τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να παραστεί σε ακρόαση ενώπιον της ASC, η οποία στη συνέχεια διατυπώνει τη γνώμη της με βάση τις εν λόγω διαδικασίες και το υλικό που υποβλήθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

TRANS_AIR_CONGO_e2584.jpg

Το πρόβλημα ασφάλειας των ρωσικών αεροσκαφών

Όσον αφορά τη συμπερίληψη ρωσικών αεροσκαφών, στον απόηχο του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, περισσότερα από 500 δυτικά κατασκευασμένα και ιδιόκτητα αεροσκάφη υπό μίσθωση σε ρωσικές εταιρείες δεν επιστράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, αλλά κατασχέθηκαν εκ των πραγμάτων και επανακαταχωρίστηκαν παράνομα στο ρωσικό μητρώο αεροσκαφών. Η αξιοπλοΐα των εν λόγω αεροσκαφών εξασφαλίστηκε, μέσω πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, από τις Βερμούδες και την Ιρλανδία ως κράτη νηολόγησης. Το αεροσκάφος δεν διαθέτει πλέον έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και οι ρωσικές αρχές δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την αξιοπλοΐα τους. Η εκμετάλλευση των αεροσκαφών αυτών δεν είναι ασφαλής και, ως εκ τούτου, κάθε ρωσική αεροπορική εταιρεία που εκμεταλλεύεται ένα ή περισσότερα από αυτά τα αεροσκάφη τίθεται στη διάθεση της ASL.

❝ ετικέτες ❞ #ΕΕ