Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την ανάρτηση των ποσών που έλαβαν ως ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 700.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης αυτή την περίοδο γίνονται οι τελευταίοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις τήρησαν τον όρο να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα που ορίζονταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας.

Σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του έτους, όπως γράφει η ΝΑΥΤEMΠΟΡΙΚΗ, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην ανάρτηση των ποσών που πρέπει να επιστραφούν στη μερίδα κάθε φορολογούμενου. Kάθε επιχείρηση ή επιτηδευματίας που έλαβε χρήματα μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα μπορεί να δει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην επιλογή myAADE/ ο λογαριασμός μου/ προσωποποιημένη πληροφόρηση/ στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει.

Υπενθυμίζεται ότι οι 700.000 επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το επιστρεπτέο μέρος του κρατικού δανείου:

  • είτε σε 60 άτοκες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου
  • είτε εφάπαξ, πριν το τέλος του έτους, κερδίζοντας επιπλέον έκπτωση 15%.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν πτώση τζίρου άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων θα πρέπει να επιστρέψουν το 25% του κρατικού δανείου. Ωστόσο, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ θα επιστρέψουν το 21,25% του δανείου. Για παράδειγμα μια επιχείρηση που έλαβε 200.000 ευρώ θα επιστρέψει 50.000 ευρώ. Στην περίπτωση που πληρώσει εφάπαξ θα επιστρέψει 42.500 ευρώ. Δηλαδή θα επιστρέψει το 21,25% του κρατικού δανείου. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα 50.000 ευρώ σε 60 άτοκες δόσεις.
    • Οι επιχειρήσεις με πτώση τζίρου 30% έως 70% και πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 προς το 2019 θα επιστρέψουν το 33% του κρατικού δανείου. Αν μια επιχείρηση έλαβε 100.000 ευρώ θα επιστρέψει 33.000 ευρώ. Εφόσον αποπληρώσει το δάνειο εφάπαξ το ποσό περιορίζεται στα 28.050 ευρώ.
    • Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και για τους επτά κύκλους θα επιστρέψουν το 50% του κρατικού δανείου. Στην περίπτωση που επιχείρηση έλαβε 50.000 ευρώ θα επιστρέψει 25.000 ευρώ. Εφόσον πληρώσει σε μία δόση θα δώσει στο ελληνικό Δημόσιο 21.250 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 1η Μαΐου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2021, το επιστρεπτέο ποσό δεν επιστρέφεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως το τέλος του έτους για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, στα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομιστούν είναι:

* υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

– είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

– είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το παραπάνω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και

– ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

* Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

❝ ετικέτες ❞ #ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ