Την 1η Ιανουαρίου 2023, η μέση ηλικία του πληθυσμού της ΕΕ έφθασε τα 44,5 έτη, αυξημένη κατά 2,3 έτη από το 2013 (42,2 έτη), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, η μέση ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 38,4 ετών (στην Κύπρο) και 48,4 ετών (στην Ιταλία). Μεταξύ 2013 και 2023, η διάμεση ηλικία αυξήθηκε σε όλα τα μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Μάλτα και τη Σουηδία, όπου μειώθηκε (-0,4 και -0,1 έτη, αντίστοιχα), και τη Γερμανία, όπου παρέμεινε αμετάβλητη.

Σε πέντε χώρες της ΕΕ, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού αυξήθηκε κατά 4 έτη ή περισσότερο: Στην Πορτογαλία κατά 4,4 έτη – η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών της ΕΕ – και σε Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβακία και Ιταλία κατά 4 έτη.

Στο 33,4% ο δείκτης εξάρτησης από ηλικιωμένους

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ, που ορίζεται ως ο λόγος του αριθμού των ηλικιωμένων (ηλικίας 65 ετών και άνω) προς τον αριθμό των ατόμων σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών), ανήλθε στο 33,4% την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο δείκτης αυτός έχει αυξηθεί κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) από την 1η Ιανουαρίου 2013, όταν ήταν στο 27,7%.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (38,0%), την Ιταλία και τη Φινλανδία (και οι δύο 37,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (21,5%), την Ιρλανδία (23,2%) και την Κύπρο (24,7%).

Σε σύγκριση με το 2013, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στους δείκτες σημειώθηκαν στην Πολωνία (+10,4%), τη Βουλγαρία (+9,2%) και την Κροατία (+9,0%). Οι χαμηλότερες στο Λουξεμβούργο (+1,3%), τη Μάλτα (+2,0%) και την Αυστρία (+2,8%).

Πηγή: imerisia.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΓΙΟΥΡΟΣΤΑΤ #ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ