Στη δημοσιοποίηση πρότασης προχώρησε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση αντλιών σε σημεία των πλημμυρισμένων εκτάσεων στην περιοχή της Κάρλας.

Η διάθεση των συγκεκριμένων αντλιών – όπως τόνισε ο κ. Κουρέτας – μπορεί να γίνει από ελληνική εταιρεία και θα έχει σημαντικά οφέλη. Ουσιαστικά θα συρρικνώσει στο μισό τον χρόνο άντλησης υδάτων – μέχρι τέλος του 2024 – γεγονός που θα αποδώσει νωρίτερα εκτάσεις στους αγρότες ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, ενώ θα είναι εφικτή η αποκατάσταση στο πλημμυρισμένο στρατόπεδο Στεφανοβικείου.

Αναλυτικά, επισημάνθηκαν τα εξής:

«H παροχετευτικότητα της σήραγγας της Κάρλας είναι 8,5m3/sec ή 730000 m3 ημερησίως και για την απορροή του συνολικού όγκου των υδάτων που έχουν σωρευτεί εκτός του ταμιευτήρα Κάρλας θα απαιτηθούν 22-24 μήνες.

Η εν λόγω παροχετευτικότητα της υφιστάμενης σήραγγας είναι πολύ μικρή και πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις.

Μία εναλλακτική λύση που θα μπορούσε άμεσα να εφαρμοστεί και να βοηθήσει στην αποστράγγιση των πλημμυρισμένων περιοχών είναι η άντληση των υδάτων, με ειδικά αντλητικά συγκροτήματα που τοποθετούνται επί πλωτών πλατφορμών και η μεταφορά τους μέσω αγωγών στον υφιστάμενο συλλεκτήρα Σ1 και από εκεί δια της βαρύτητας και της κλίσης του εδάφους στον π. Πηνειό.

Αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση εντός των πλημμυρισμένων εκτάσεων πλωτής πλατφόρμας επί της οποίας θα τοποθετηθούν αντλητικά συγκροτήματα συνολικής δυναμικότητας ~750000 m3 ημερησίως. Για την τροφοδοσία των αντλιών θα απαιτηθεί η κατασκευή υποσταθμού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ~10MW.

Eντός της πλημμυρισμένης περιοχής θα ποντιστούν σωλήνες κατάλληλης διατομής σε μήκος ~2Κm περίπου μέσω των οποίων τα αντλούμενα ύδατα θα οδηγούνται εκτός της πλημμυρισμένης περιοχής (2Τ) και από εκεί μέσω αγωγού συνολικού μήκους 6 Km και κάτω από υφιστάμενους δρόμους θα μεταφέρονται στον υφιστάμενο συλλεκτήρα Σ1.

Ο συλλεκτήρας Σ1 έχει κλίση προς τον ποταμό Πηνειό αλλά για την μεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων θα απαιτηθούν εργασίες διάνοιξης του συλλεκτήρα και κατασκευής αναχωμάτων (όπου απαιτούνται) έως την συμβολή του συλλεκτήρα Σ1 με τον χείμαρρο Γκουσμπασανιώτη, από την συμβολή και μετά η κοίτη έχει ικανοποιητική διατομή ή οποία μπορεί να παροχετεύσει τις απαιτούμενες ποσότητες.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ~ 25.000.000 € (πλην του κόστους του υποσταθμού).

Με την ενέργεια αυτή θεωρούμε ότι επιταχύνεται η απάντληση των υδάτων προς όφελος των αγροτών καθόσον αποδίδονται σ’ αυτού οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις νωρίτερα, σε σχέση με τις γνωστές εκτιμήσεις, και επιπλέον επιταχύνεται η απόδοση της Στρατιωτικής  Βάσης του Στεφανοβικίου ταχύτερα ώστε να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης και η επιχειρησιακή της επαναλειτουργία το ταχύτερο δυνατόν.

Τα πλωτά μέσα και τα αντλητικά συγκροτήματα θα αποθηκεύονται σε χώρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται και σε άλλες περιοχές που εμφανίζουν πλημμυρικά φαινόμενα συχνότερα λόγω θραύσης των αναχωμάτων (π.χ περιοχές Ν.Καρδίτσας)».

Αναλυτικά, η δήλωση Κουρέτα:

❝ ετικέτες ❞ #ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ