Ούτε σε χωράφια ούτε και σε στέγες. Η νέα τάση, πλέον, είναι τα πλωτά φωτοβολταϊκά σε λίµνες. Τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Ούτε σε χωράφια ούτε σε στέγες. Η νέα τάση είναι τα πλωτά φωτοβολταϊκά σε λίµνες. Αρκετές επιχειρηµατικές προτάσεις βρίσκονται ήδη στη διαδικασία αδειοδότησης. Η τελευταία µάλιστα αφορά πρόταση για πλωτά φωτοβολταϊκά σε δέκα αρδευτικούς ταµιευτήρες στην περιοχή της Κάρλας, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται µέσα σε προστατευόµενες περιοχές.

Ωστόσο, οι τοπικές κοινωνίες είναι από επιφυλακτικές έως αρνητικές, υποστηρίζοντας µια πιο «παραδοσιακή» αξιοποίηση των λιµνών, µέσω του οικοτουρισµού και της αλιείας. Το δε περιβαλλοντικό σκέλος βρίσκεται σε δεύτερη µοίρα, καθώς η σχετική δυνατότητα παρέχεται µόνο σε τεχνητές λίµνες, οι οποίες δείχνουν να θεωρούνται υποδεέστερες περιβαλλοντικά.

Πριν από λίγες ηµέρες έληξε η δηµόσια διαβούλευση για το επιχειρηµατικό σχέδιο τοποθέτησης πλωτών φωτοβολταϊκών σταθµών σε δέκα ταµιευτήρες άρδευσης στον ∆ήµο Αγιάς – Κιλελέρ στη Λάρισα για την παραγωγή 200 MW. Πρόκειται για ταµιευτήρες που ανήκουν στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Θεσσαλίας, ο οποίος πρόκειται πλέον να περάσει στον έλεγχο του νεοσύστατου Οργανισµού ∆ιαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο∆ΥΘ – ιδρύθηκε µε πρόσφατο νόµο).

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριµένη υπόθεση είναι ότι οι περισσότεροι από τους ταµιευτήρες στους οποίους θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά βρίσκονται µέσα σε προστατευόµενες περιοχές, ως περιοχές σηµαντικές για την ορνιθοπανίδα, κάτι που υποδείχθηκε στα λιγοστά σχόλια της διαβούλευσης. Να σηµειωθεί ότι η γνωµοδότηση του –αρµόδιου για τις προστατευόµενες περιοχές– Οργανισµού Φυσικού Περιβάλλοντος (ΟΦΥΠΕΚΑ) δεν είχε κατατεθεί πριν από τη λήξη της διαβούλευσης.

Καθώς τα πλωτά φωτοβολταϊκά βρίσκονται σε λιµνούλες σε περιοχές Natura, τις οποίες έχουν µετατρέψει σε βιότοπο πολλά είδη πουλιών (αρκετά κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως το κιρκινέζι, ο καλαµοκανάς, ο σφηκιάρης κ.ά), η εταιρεία Agroenergy Solar 2 (θυγατρική γαλλικής πολυεθνικής) που προωθεί το σχέδιο, εκπόνησε µελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την ορνιθοπανίδα. Σύµφωνα µε τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εγκατάσταση θα καλύψει περίπου 7.300 τ.µ., το 12% της έκτασης των ταµιευτήρων, ωστόσο η έκταση αυτή δεν κατανέµεται ισόποσα, µε κάποιους ταµιευτήρες να καλύπτονται σε µεγάλο ποσοστό.

Το επιχειρηµατικό σχέδιο δόθηκε προ µηνός σε διαβούλευση και από το Enterprise Greece, καθώς η εταιρεία έχει αιτηθεί να ενταχθεί στις «εµβληµατικές επενδύσεις» και να λάβει επιδότηση και ταχεία διαδικασία αδειοδότησης.

Τέλος, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι και η χρονική συγκυρία: το σχήµα διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας βρίσκεται υπό τροποποίηση, καθώς σε πρόσφατο νόµο του υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η ίδρυση του Οργανισµού ∆ιαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, που θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης για τα ύδατα όλης της περιφέρειας.

Η σκίαση του νερού

Η σηµαντικότερη επίπτωση που έχουν τα πλωτά φωτοβολταϊκά είναι η σκίαση του νερού. «Η σκίαση έχει αποτέλεσµα τη µεταβολή της θερµοκρασίας µέσα στη στήλη του νερού. Το οποίο µε τη σειρά του επηρεάζει τη συγκέντρωση του φυτοπλαγκτού, επειδή δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Η διεργασία αυτή οδηγεί σε διατάραξη του οικοσυστήµατος, αλλάζει η αλυσίδα από κάτω προς τα επάνω: οι µειωµένες συγκεντρώσεις πλαγκτού έχουν επίδραση σε όσα ζώα τρέφονται µε αυτό, όπως τα κοπίποδα (ζωοπλαγκτόν) και κάποια είδη ψαριών. Επιπλέον, λόγω της σκίασης, όσοι οργανισµοί φωτοσυνθέτουν δεν θα επιβιώσουν».

Μια δεύτερη επίδραση αφορά τον κυµατισµό. «Ο κυµατισµός είναι ένα από τα πιο σηµαντικά φαινόµενα στις λίµνες, γιατί µέσω αυτού αναµειγνύονται οι υδάτινες µάζες, τα ανώτερα στρώµατα νερού θα κατέβουν στα βαθύτερα και το ανάποδο. Η διαδικασία αυτή οξυγονώνει τα κατώτερα στρώµατα του νερού. Οταν καλύψουµε την επιφάνεια, περιορίζουµε τον κυµατισµό, άρα προκαλείται µείωση της ανάµειξης των υδάτων. ∆εν υποστηρίζω ότι απαραίτητα θα οδηγηθούµε σε ανοξικές συνθήκες, αλλά σίγουρα θα επηρεαστεί εκείνο το σηµείο της λίµνης. Κατά τη γνώµη µου, λοιπόν, πριν αδειοδοτηθεί κάποιο πλωτό φωτοβολταϊκό σε λίµνη θα πρέπει να εκπονούνται µελέτες της κυκλοφορίας του νερού, της οξυγόνωσης και της οικολογικής του ποιότητας. Και βέβαια σε διαφορετικές εποχές και σε κάθε λίµνη ξεχωριστά, αφού το κάθε λιµναίο σύστηµα έχει τις δικές του συνθήκες».

Τα πλωτά φωτοβολταϊκά βρίσκονται σε λιµνούλες σε περιοχές Natura, τις οποίες έχουν µετατρέψει σε βιότοπο πολλά είδη πουλιών (αρκετά κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως το κιρκινέζι, ο καλαµοκανάς, ο σφηκιάρης κ.ά.).

Εφημερίδα Καθημερινή

❝ ετικέτες ❞ #ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ