Την εβδομάδα 21/2023 παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 20/2023 στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε τέσσερεις από τις δέκα (4/10) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.

Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε τέσσερεις από τις δέκα (4/10) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποίηση σε δύο από τις δέκα (2/10) περιοχές. Καθαρά αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα παρατηρήθηκαν στο Βόλο (+82%) και στη Λάρισα (+77%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Ξάνθη (+24%). Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα Ιωάννινα (-44%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Αλεξανδρούπολη (-16%), στη Θεσσαλονίκη (-17%) και στην Αττική (-12%). Σταθεροποίηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο (+5%) και στα Χανιά (- 9%).

Στην Πάτρα το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων ήταν μετρήσιμο, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (15-21/05/2023) κατά την οποία το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα δεν ήταν ανιχνεύσιμο, ήταν δηλαδή κάτω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Πάτρας και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Ο πίνακας του ΕΟΔΥ:

Πηγή: ieidiseis.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΛΥΜΑΤΑ