Στην πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.

Οι ειδικότητες:

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 14/03/2023 και λήγει 23/03/2023.

❝ ετικέτες ❞ #ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ