Ενα «στρατηγείο» πολιτικής προστασίας για τη Θεσσαλία ετοιµάζεται στη Λάρισα. Ηδη ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ∆ηµήτρης Κουρέτας, ο οποίος είναι και καθηγητής στο τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, προωθεί µε όλες του τις δυνάµεις την προοπτική να αποκτήσει ένα οργανωµένο συντονιστικό κέντρο µε γιγαντοοθόνες και ψηφιακά εργαλεία, ώστε σε πραγµατικό χρόνο (real-time) να αποτυπώνονται στοιχεία που να βοηθούν τις υπηρεσίες να παρέµβουν άµεσα σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, πληµµυρικών φαινοµένων, βιοµηχανικών ατυχηµάτων ή ρύπανσης.

Σηµαντικό ρόλο θα έχουν οι ενδείξεις αλλαγής στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους, των υδάτων κ.λπ. µέσω ανάλυσης χρονοσειρών και δεδοµένων περιβαλλοντικών κινδύνων. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, το κτίριο και ο µηχανισµός –µε την εποπτεία της πυροσβεστικής και τη συµµετοχή υπηρεσιών της περιφέρειας, δασαρχείου, οργανισµών όπως η ∆ΕΗ αλλά και πανεπιστηµιακών φορέων κ.λπ.– θα παρουσιαστούν επίσηµα σε περίπου ένα µήνα.

Μένει να φανεί εάν η θωράκιση περνά µέσα από επιστηµονικές λύσεις ουσίας και δεν είναι ένα ακόµη εργαλείο επικοινωνιακής… πράσινης µετάβασης. 

❝ ετικέτες ❞ #ΚΟΥΡΕΤΑΣ