Πρόκειται για τις ρυθμίσεις των τελευταίων 10 ετών, από το 2014, που χάθηκαν για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους

Ανοίγουν ξανά οι ρυθμίσεις των 72, 100 και 120 δόσεων, για τους οφειλέτες οι οποίοι τις έχασαν για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους και πλέον έχουν τη δυνατότητα επανένταξης.

Παράλληλα, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης των προστίμων που καταλογίζουν οι εφοριακοί ελεγκτές, εάν αποδεχτεί το αποτέλεσμα του ελέγχου και συμβιβαστεί ο φορολογούμενος.

Οι 5 ρυθμίσεις που ανοίγουν

Σε ότι αφορά στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, το νομοσχέδιο παρέχει μια νέα ευκαιρία σε όσους είχαν ενταχθεί από το 2014 και μετά, αλλά τις απώλεσαν.

Πρόκειται για τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 1. Των 100 δόσεων του 2014, που αφορούσε σε βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως και την 1η Οκτωβρίου 2014.
 2. Των 100 δόσεων του 2015, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης σε 2 έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015.
 3. Των 120 δόσεων του 2019, που αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι συγκεκριμένες οφειλές απαλλάσσονταν από το 10% των τόκων και των προσαυξήσεων και ρυθμίζονταν σε 2 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε 2 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο αριθμός των δόσεων, καθορίζονταν από την ΑΑΔΕ, με βάση το ύψος του ετησίου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.
 4. Των 120 δόσεων του 2020, που έδινε τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 10 χρόνια, των οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.
 5. Των 72 δόσεων του 2023, που αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 έως και την 1/2/2023. Προϋπόθεση ένταξης ήταν να μην έχουν αρρύθμιστες, άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πολλοί από τους οφειλέτες που εντάχθηκαν τις έχασαν επειδή:

 • Δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη.
 • Δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις στη διάρκεια που ήταν ενεργή η ρύθμιση.
 • Δεν πλήρωναν τις τρέχουσες οφειλές προς το δημόσιο ή δεν εξυπηρετούσαν άλλη (παράλληλη) ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί.

Πώς θα αναβιώσουν

Για να ενεργοποιηθούν ξανά οι ρυθμίσεις για τους οφειλέτες προβλέπονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η εκπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, που δεν έχουν υποβληθεί, εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους και εάν αυτή εξέπνευσε εντός του 2024 ή μέχρι τις 31-5-2024 εάν η προθεσμία υποβολής τους έληξε μέχρι 31-12-2024
 • Η εξόφληση ή τακτοποίηση των νέων οφειλών εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.

Κούρεμα προστίμων αν…

Συγχρόνως το φορολογικό νομοσχέδιο περιέχει και διατάξεις που προβλέπουν τη μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων που καταλογίζονται από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που προκύπτουν και οφείλονται στο πλαίσιο διαδικασίας φορολογικού ελέγχου μειώνονται, αν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την κύρια οφειλή του με αυτοματοποιημένη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις.

Το εύρος των εκπτώσεων, θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία διαμορφώνονται αναλόγως του σταδίου αποδοχής του αποτελέσματος του ελέγχου και συγκεκριμένα:

 • μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και έως την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, 
 • μετά την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου και μέχρι την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, 
 • μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, και 
 • από την έκδοση της απόφασης της Δ.Ε.Δ., ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και πριν από την πρώτη συζήτησή της ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. 

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να γίνουν εντός της προθεσμίας προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, αντίστοιχα, ενώ το αίτημα του ελεγχόμενου θα υποβάλλεται ψηφιακά.

www.sofokleousin.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ