Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά

Θανάσης Παπαδής

Συνταξιούχοι που επιστρέφουν στην εργασία μετά την εφαρμογή του νέου νόμου θα έχουν διπλό όφελος. Κατ’ αρχάς, η περικοπή της σύνταξής τους κατά 30% έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από μια ειδική εισφορά 10% επί του μισθού που εισπράττουν.

Εκτός από αυτό, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξής τους κατά 0,77% για κάθε έτος που πληρώνουν εισφορές ως εργαζόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι οι 75.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι, που έχουν δηλώσει την εργασία τους, θα απολαμβάνουν επιπλέον προσαύξηση της σύνταξής τους. Οι δικαιούχοι της προσαύξησης είναι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος και όχι εκ μεταβίβασης (χηρείας).

Η αίτηση για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης και την προσαύξηση σύνταξης υποβάλλεται μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Η προσαύξηση υπολογίζεται με συντελεστή 0,77% επί των αποδοχών ή των εισφορών που κατέβαλλαν κατά το διάστημα της απασχόλησής τους από το 2017 και μετά. Παρ’ όλα αυτά, η προσαύξηση ισχύει μόνο για την ανταποδοτική σύνταξη.

Στις αρχές του 2025 προβλέπεται η εφαρμογή της προσαύξησης, με τους συνταξιούχους που εργάστηκαν από το 2017 και μετά να λαμβάνουν αναδρομικά ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησής τους. Η νέα νομοθεσία ανοίγει νέες προοπτικές για τους συνταξιούχους που επιλέγουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους μια διπλή ευκαιρία για αύξηση του εισοδήματός τους και βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Με την εφαρμογή των νέων μέτρων προβλέπεται η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων συνταξιούχων, ταυτόχρονα ενισχύοντας την οικονομική τους ανεξαρτησία και ευημερία. Οι συνταξιούχοι, με την αύξηση των επιλογών και των ευκαιριών για τη συνταξιοδότησή τους, βρίσκονται σε ιδανική θέση να εξασφαλίσουν ένα πιο σταθερό και ασφαλές οικονομικό μέλλον. Η προσαύξηση ισχύει μόνο για την ανταποδοτική σύνταξη.

Ο νέος ειδικός πόρος λόγω απασχόλησης συνταξιούχων, που ισχύει από 1/1/2024 υπέρ ΕΦΚΑ, δεν είναι ανταποδοτικός και δεν αξιοποιείται για προσαύξηση σύνταξης. Για κάθε έτος απασχόλησης, ο συνταξιούχος λαμβάνει ένα ποσοστό 0,77% επί των αποδοχών εργασίας, προσφέροντας έτσι μια επιπλέον αύξηση στη σύνταξή του.

Για παράδειγμα:

  • Ένας συνταξιούχος που εργάζεται ως μισθωτός για 2 έτη με μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών 800 ευρώ, θα λάβει μια επιπλέον αύξηση 12 ευρώ στη σύνταξή του.
  • Ένας δεύτερος συνταξιούχος που εργάζεται για 4 έτη με μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών 1.300 ευρώ, θα λάβει μια επιπλέον αύξηση 40 ευρώ στη σύνταξή του.
  • Ένας τρίτος συνταξιούχος που απασχολείται για 5 έτη με μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών 1.500 ευρώ, θα λάβει μια επιπλέον αύξηση 58 ευρώ στη σύνταξή του.
  • Ένας τέταρτος συνταξιούχος που εργάζεται για 6 έτη με μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών 1.800 ευρώ, θα λάβει μια επιπλέον αύξηση 83 ευρώ στη σύνταξή του.

Στις αρχές του 2025, η προσαύξηση θα αρχίσει να υπολογίζεται, ενώ οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν ή συνεχίζουν να εργάζονται από το 2017 θα λάβουν αναδρομικά ανάλογα με τον χρόνο της απασχόλησής τους.

www.newsbeast.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ