Γιατί πρέπει να μαζέψουν αποδείξεις μέσα σε 40 ημέρες

Ντίνος Σιωμόπουλος

Παγίδα πρόσθετης επιβάρυνσης, πέραν του αυξημένου φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν 473.000 ελεύθεροι επαγγελματίες από την εφαρμογή της ελάχιστης αμοιβής των 10.920 ευρώ ετησίως, κρύβουν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Από την στιγμή που οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν το 2024 ότι κατά το τρέχον έτος έχουν τουλάχιστον 10.920 ευρώ καθαρά κέρδη, αυτό οδηγεί αυτόματα στο να πρέπει να εμφανίσουν συναλλαγές με αποδείξεις για αγορά αγαθών και υπηρεσιών με πλαστικό χρήμα ή e-banking για τις καθημερινές και προσωπικές ανάγκες τους ύψους που αντιστοιχεί στο 30% των εισοδημάτων αυτών. Αν δεν το πράξουν τότε θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο – πέναλτι 22% όπως προβλέπει ο φορολογικός νόμος όχι μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους αλλά όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που δήλωσε φέτος εισόδημα 7.000 ευρώ έπρεπε για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2022 να εμφανίσει αποδείξεις με ηλεκτρονικό χρήμα ύψους 2.100 ευρώ.

Για τα φετινά εισοδήματα, που θα ισχύσει η ελάχιστη αμοιβή, αν ο συγκεκριμένος επαγγελματίας έχει κάνει έναρξη εργασιών πριν από 13 χρόνια, θα υποχρεωθεί να εμφανίσει ετήσια κέρδη 14.196 ευρώ και να φορολογηθεί. Όμως, πάνω σ΄ αυτό το ποσό θα κάνει το υπολογισμό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να εμφανίσει στη φορολογική του δήλωση και μάλιστα αυτές να έχουν προκύψει από αγορές με ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι, ο εν λόγω επαγγελματίας θα πρέπει να εμφανίσει στη φορολογική δήλωση του 2024

(εισοδήματα 2023) αποδείξεις ύψους 14.196 Χ 30% = 4.259 ευρώ και όχι 2.100 ευρώ που εμφάνισε φέτος για τα περυσινά εισοδήματα.

Στην περίπτωση που δεν προλάβει έως το τέλος του έτους, καθώς έχουν απομείνει περίπου 40 ημέρες, να συγκεντρώσει το εν λόγω ποσό, θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς των λιγότερων αποδείξεων. Δηλαδή να επιβαρυνθεί με 475 ευρώ (4.259 € – 2.100 € = 2.159 € λιγότερες αποδείξεις Χ 22% πέναλτι φόρου = 475 ευρώ).

Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να υπολογίσει ο ελεύθερος επαγγελματίας και τον πρόσθετο φόρο που προκύπτει από την ελάχιστη αμοιβή μείον τις εκπτώσεις στο τέλος επιτηδεύματος και αυτός ανέρχεται σε 1.030 ευρώ. Αθροιστικά δηλαδή στο παράδειγμά μας ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώσει συνολικά από το νέο σύστημα εφόσον δεν έχει καταφέρει έως το τέλος του έτους να συγκεντρώσεις τις απαιτούμενες αποδείξεις 1.505 ευρώ.

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

– Ετ. Εισόδημα 2022: 7.000 €

– Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα: 2.100 €

– Φόροι 2023: 1.280 €

– Ετ. Ελάχιστο εισόδημα 2023: 14.196 €

– Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα: 4.259 €

– Πέναλτι φόρου για λιγότερες αποδείξεις: 475 €

– Φόροι 2024: 2.310 €

– Αύξηση φόρων: + 1.030 € + 475 € = 1.505 €

Ελάχιστος χρόνος

Το πρόβλημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι το γεγονός ότι μέχρι να ψηφιστεί ο νέος νόμος και να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες θα έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος για να καλύψουν τυχόν διαφορά που έχουν από τις λιγότερες αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει σε σύγκριση με αυτές που θα πρέπει βάσει της νέα ελάχιστης αμοιβή για να αποφύγουν το πρόστιμο.

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο, κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2023 προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2023 έως την 31η-12-2023 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με 30% του εισοδήματος αυτού ή 20% σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει καταβάλει για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, τις δανειακές του υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για ενοίκια, συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη, ποσό που υπερβαίνει το 60% του πραγματικού του εισοδήματος.

Δαπάνες αγοράς

Για να υπολογιστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.).

To ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τα 20.000 ευρώ. Ειδικά οι δαπάνες που καταβάλλονται σε 8 κατηγορίες επαγγελματιών της υγείας υπολογίζονται στο 200% της αξίας τους για τη συμπλήρωση απαιτούμενου ποσοστού επί του εισοδήματος. Πρόκειται για τις δαπάνες πληρωμής αμοιβών σε ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

Πρόσθετη φορολογία

Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται πρόσθετη φορολογία 22%.

Οι δαπάνες αυτές για να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δίκυκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.α.).

Πηγή ΟΤ

❝ ετικέτες ❞ #ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ