Διαγραφές χρεών και ρυθμίσεις αλά καρτ για χιλιάδες μεσαίους και μεγάλους οφειλέτες με χρέη από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος είναι η αύξηση των εισπράξεων από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που φθάνουν τα 106 δισ. ευρώ, πράγμα που θα δώσει σημαντικές ανάσες στα κρατικά ταμεία σε μία στιγμή που το κόστος της ζημιάς από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και τις πυρκαγιές στον Έβρο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τον μπλε φάκελο, που παρέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κωστή Χατζηδάκη, η εξεύρεση προσωποποιημένων βιώσιμων ρυθμίσεων σε 43.125 φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα με «κόκκινα» φορολογικά χρέη πάνω από 270.000 ευρώ ο καθένας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το 2024.

Παράλληλα θα εξεταστεί το σενάριο για την εφαρμογή μίας ευέλικτης ρύθμισης σε 9.198 οφειλέτες που χρωστούν πάνω από 1εκατ. ευρώ ο καθένας και συνολικά 81,9 δισ. ευρώ καθώς σε αυτή την κατηγορία της οφειλής, δηλαδή από 1 εκατ. έως 100 εκατ. ευρώ παρατηρείται σημαντική αύξηση χρεών κατά 1,1 δισ. ευρώ και υπάρχει ήδη συναγερμός από την ΑΑΔΕ.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στο εύρος αυτής της οφειλής συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους το οποίο φθάνει στο 77,3% και προέρχεται από το 0,2% των οφειλετών. Αντιθέτως το 72,9% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές μεταξύ 50 και 10.000 ευρώ που αποτελούν το 3,7% του συνόλου των χρεών. Από την επεξεργασία των στοιχείων του Γραφείου Προϋπολογισμού στη βουλή προκύπτει ότι οι μικροί οφειλέτες είναι αυτοί που προσπαθούν να κλείσουν τις όποιες εκκρεμότητες έχουν με την Εφορία ενώ οι μεγάλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών 24,3% εντοπίζεται σε φορολογούμενους με χρέη από 500 έως 10.000 ευρώ. Αντιθέτως χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται στα χρέη της κατηγορίας άνω των 150.000 ευρώ.

Το σχέδιο δράσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το 2024 προβλέπει ακόμη εκκαθάριση της λίστας με τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία με διαγραφή αυτών που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης προκειμένου να υπάρχει πλήρης και πραγματική εικόνα για τον όγκο των κόκκινων χρεών και τον αριθμό των οφειλετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις συνολικές οφειλές των 105,7 δισ. ευρώ από φόρους και πρόστιμα τα 26,3 δισ. ευρώ δεν μπορούν να εισπραχθούν καθώς προέρχονται από χρεοκοπημένες εταιρείες και οφειλέτες χωρίς εισόδημα ή κινητή και ακίνητη περιουσία. Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν προκειμένου ένα χρέος να χαρακτηριστεί οριστικά ως ανεπίδεκτο είσπραξης θα είναι αυστηρές και σύμφωνες με το Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα για να διαγραφεί μία οφειλή από το κατάλογο της ΑΑΔΕ θα πρέπει:
1. Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων.
2. Να έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
3.Να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος να πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.
4. Να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής.
5. Για χρέη εταιριών που τελούν υπό κρατικό έλεγχο και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις διαδικασίες αυτές.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία είχαν 3,97 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώ σε 1,487 εκατ. έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Αναλυτικότερα οι κινήσεις στο μέτωπο των χρεών που θα γίνουν μέσα στο 2024 για να μειωθούν τα φέσια είναι οι εξής:

Εξεύρεση προσωποποιημένων βιώσιμων ρυθμίσεων με έμφαση στις μεσαίες και μεγάλες οφειλές,
Η κεντρικοποίηση διαχείρισης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη προς το Δημόσιο.
Η ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων και η αποφυγή χρεωκοπίας για όσες επιχειρήσεις μπορούν να διασωθούν.
Η παρακολούθηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων του Φορέα
Η έγκαιρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Ο διαχωρισμός των οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης.
Το ξεκαθάρισμα παλαιών οφειλών μέσω δημιουργίας και εφαρμογής νέου πλαισίου διαγραφής οφειλών.

www.powergame.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ