Τη δυνατότητα ενός μακροχρόνιου πλάνου αποπληρωμής των οφειλών, σε έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 420 δόσεις προς χρηματοπιστωτικούς φορείς (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης) μπορούν να επιτύχουν μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού όσοι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν χρέη άνω των 10.000.

Τον «γόρδιο δεσμό» των χρεών τους μπορεί να λύσει η νέα, βελτιωμένη πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής λύσεις ρύθμισης σε οφειλές 4,8 δισ. ευρώ, διαγράφοντας παράλληλα χρέη 1,39 δισ. ευρώ. Το εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού κερδίζει συνεχώς έδαφος, με ρεκόρ αιτημάτων προς ρύθμιση οφειλών τον Ιανουάριο (πάνω από 5.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα, ενώ δόθηκαν περισσότερες από 1.000 ρυθμίσεις).

Και αυτό είναι επακόλουθο αφενός των βελτιώσεων που έχουν επέλθει από την έναρξη του εξωδικαστικού μηχανισμού, με πρόσφατες αυτές που ψηφίστηκαν από τη Βουλή τον Δεκέμβριο στον ν. 5072/2023 για τα Δάνεια, αφετέρου των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η λύση του εξωδικαστικού για τη διευθέτηση των οφειλών. Ειδικότερα, με χρήση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες πετυχαίνουν:

  1. Αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Αποφεύγουν δηλαδή, τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.
  2. Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  3. Ρύθμιση των δανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
  4. Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων.
  5. Μερική διαγραφή χρέους, ενώ αποφεύγεται η προσφυγή σε δικαστικές λύσεις. Προϋπόθεση είναι η απόδειξη πραγματικής οικονομικής αδυναμίας από την πλευρά του οφειλέτη, των συνοφειλετών καθώς και των εγγυητών.
  6. Δημιουργία ενός μακροχρόνιου πλάνου αποπληρωμής των οφειλών που φθάνουν έως τις 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 420 δόσεις προς χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Σημειώνεται ότι η αίτηση για ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

www.newsit.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ