Ποιες είναι οι ιδεολογικές τοποθετήσεις των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, Σπαρτιατών και Νίκης; Πού υπάρχουν διαφορές και πού συγκλίσεις με της Ν.Δ.; Μπορούμε να μιλάμε για «γαλάζια πολυκατοικία»;

Στράτος Ιωακείμ

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνα «Ακτινογραφία της Ακροδεξιάς» που διενεργήθηκε με δείγμα 3.058 ανδρών και γυναικών από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2023.

Η έρευνα από την aboutpeople για λογαριασμό του Ινστιτούτου Eteron εστιάζει στους/στις ψηφοφόρους των κομμάτων δεξιότερα της Ν.Δ., δίνοντας έμφαση σε τρία μεγάλα ερωτήματα:

Ποιες είναι οι βασικές ιδεολογικές τοποθετήσεις των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης, των «Σπαρτιατών» και της Νίκης; Οι ψηφοφόροι των τριών αυτών κομμάτων συγκροτούν κάποιου είδους ιδεολογική και πολιτική κοινότητα; Ποια είναι η σχέση των εν λόγω ψηφοφόρων με εκείνους της Νέας Δημοκρατίας; Οι απαντήσεις των συμμετοχόντων πολλές φορές σοκάρουν.

Για τις ανάγκες της έρευνας διενεργήθηκαν (και) τέσσερα focus groups σε ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και των «Σπαρτιατών», προκειμένου να γίνουν κατανοητά σε βάθος οι απόψεις των συγκεκριμένων κοινών γύρω από θέματα που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς και να εξεταστεί η πιθανή σύνδεση αυτών των κοινών με τους πολιτικούς σχηματισμούς στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς.

Χαμηλά η «κλίμακα συμπάθειας»

Πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η μήτρηση της λεγόμενης «κλίμακας συμπάθειας» όπου τα τρία κόμματα (Ελληνική Λύση, Νίκη και «Σπαρτιάτες») καταγράφουν τους χαμηλότερους μέσους όρους. Έχουν μάλιστα τα υψηλότερα ποσοστά στην αξιολόγηση 1 («Σπαρτιάτες» 74,9%, Ελληνική Λύση 63%, Νίκη 65,4%). Στους «Σπαρτιάτες» το σύνολο των θετικών αξιολογήσεων (9-6) φτάνουν το 6,2%, στην Ελληνική Λύση το 9,3% και στη Νίκη το 7,1%. Γενικά, αυτά τα κόμματα παραμένουν σχετικά απομονωμένα από το εκλογικό σώμα πέραν των ψηφοφόρων τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο κοινό από εκείνο που τα επιλέγει στην κάλπη, το οποίο διάκειται ευμενώς απέναντι τους.

Κλίμακα συμπάθειας ψηφοφόρων ΝΔ

 • Σπαρτιάτες 1,63%
 • Ελληνική Λύση 1,92%
 • Νίκη 2,05%

Κλίμακα συμπάθειας ψηφοφόρων Σπαρτιατών

 • ΝΔ 2,09%
 • Ελληνική Λύση 4,64%
 • Νίκη 3,85%

Κλίμακα συμπάθειας ψηφοφόρων Ελληνικής Λύσης

 • ΝΔ 3,26%
 • Σπαρτιάτες 3,3%
 • Νίκη 3,47%

Κλίμακα συμπάθειας ψηφοφόρων Νίκης

 • ΝΔ 2,79%
 • Σπαρτιάτες 2,56%
 • Ελληνική Λύση 3,84%

Ο πολιτικός αναλυτής της aboutpeople που διενήργησε την έρευνα, Πέτρος Ιωαννίδης, σημειώνει: «Από την κλίμακα συμπάθειας δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ και αυτών των τριών κομμάτων δεξιότερα της. Τα ποσοστά συμπάθειας που καταγράφονται είναι πολύ χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ψηφοφόροι της ΝΔ εκφράζουν μεγαλύτερη συμπάθεια για το ΚΚΕ (2,38%). Αντίστοιχη ‘’ψυχρότητα’’ καταγράφεται έναντι της ΝΔ στους ψηφοφόρους των τριών κομμάτων. Από την κλίμακα συμπάθειας δεν προκύπτει η ύπαρξη ‘’γαλάζιας πολυκατοικίας’’.

Χαμηλά είναι επίσης τα ποσοστά συμπάθειας που εκφράζουν οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος από τα τρία έναντι των άλλων δύο. Καταγράφονται βέβαια διακυμάνσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ο δείκτης είναι αρκετά κάτω του 5. Από την κλίμακα συμπάθειας δεν προκύπτει λοιπόν η ύπαρξη μιας πολιτικής κοινότητας μεταξύ των ψηφοφόρων των τριών ακροδεξιών κομμάτων».

Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο βασικά ευρήματα της ποσοτικής έρευνας:

Συναισθήματα:

Στην ερώτηση πόσο χαρούμενος/η αισθάνεστε αυτές τις μέρες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Σε όλο το δείγμα δηλώνει πολύ και αρκετά χαρούμενο το 45,9%.
Στους ψηφοφόρους της ΝΔ το 50,1%
Στους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών το 39%
Στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης το 48,5%
Στους ψηφοφόρους της Νίκης το 59,1%

Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύεστε τους συνανθρώπους σας, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Από το σύνολο του δείγματος «πολύ και αρκετά» απάντησε το 44,2%
ΝΔ 47,5%
Σπαρτιάτες 23,4%
Ελληνική Λύση 29,8%
Νίκη 40,3%

Στην ερώτηση πόσο δυσαρεστημένος/η ή ευχαριστημένος/η είστε από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος αρκετά ή πολύ δυσαρεστημένο δηλώνει το 70,8%.

ΝΔ 38,7%.
Σπαρτιάτες 95,1%
Ελληνική Λύση 96,9%
Νίκη 92,2%

Στην ερώτηση αν ορισμένες φορές η δικτατορία είναι προτιμότερη από τη δημοκρατία, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος συμφωνεί το 15,7%

ΝΔ 15%
Σπαρτιάτες 65,9%
Ελληνική Λύση 45,6%
Νίκη 47,4%

Εγγύτητα με το κόμμα

Στην ερώτηση πόσο κοντά αισθάνεστε στο κόμμα που ψηφίσατε στις εκλογές του Ιουνίου, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος το 54,9% αισθάνεται πολύ και αρκετά κοντά.

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ το 65,8%
Σπαρτιάτες 47,9%
Ελληνική Λύση 54,6%
Νίκη 26,9%

Στην ερώτηση αν αντλείτε ενημέρωση για τις δραστηριότητες του κόμματος από μέλη και φίλους/ες του κόμματος, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος θετική απάντηση δίνει το 16,5%

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ το 14,58%
Σπαρτιάτες 17,5%
Ελληνική Λύση 4%
Νίκη 18,7%

Στην ερώτηση αν είναι μέλη του κόμματος και αντλούν από εκεί άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του κόμματος, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος θετική απάντηση δίνει το 10%

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ το 11,2%
Σπαρτιάτες 1,7%
Ελληνική Λύση 0,9%
Νίκη 0%

Κινητοποιήσεις

Στην ερώτηση αν τα τελευταία χρόνια έχετε συμμετάσχει σε κάποια απεργία, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Οι θετικές απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος είναι στο 25,2%

Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ είναι στο 10,8%
Σπαρτιάτες 21,5%
Ελληνική Λύση 31,8%
Νίκη 23%

Στην ερώτηση αν έχετε συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Οι θετικές απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος είναι στο 23,5%

Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ είναι στο 10,8%
Σπαρτιάτες 21,9%
Ελληνική Λύση 31,8%
Νίκη 23%

Στην ερώτηση αν έχετε συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Οι θετικές απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος είναι στο 11%

Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ είναι στο 3%
Σπαρτιάτες 36,4%
Ελληνική Λύση 45,3%
Νίκη 30,1%

Στην ερώτηση αν έχετε συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις ενάντια στις νέες ταυτότητες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Οι θετικές απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος είναι στο 7,3%

Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ είναι στο ΝΔ 4,8%
Σπαρτιάτες 16,4%
Ελληνική Λύση 17,8%
Νίκη 25,2%

Στην ερώτηση αν έχετε συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Οι θετικές απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος είναι στο 18,8%

Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ είναι στο 21,6%
Σπαρτιάτες 53,1%
Ελληνική Λύση 47,7%
Νίκη 57,2%

Δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ

Στην ερώτηση αν πρέπει να επιτραπούν οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος θετικά απαντάει το 56,2%

Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ το 46,21%

Σπαρτιάτες 18,3%

Ελληνική Λύση 21,9%

Νίκη 26%

Στην ερώτηση αν πρέπει να επιτραπεί η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος θετικά απαντά το 37,2%

Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ το 24,6%

Σπαρτιάτες 7,3%

Ελληνική Λύση 4,1%

Νίκη 14,6%

www.in.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ