Η Ελλάδα δεν μετέφερε σωστά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας που παρέχουν ορισμό της «παθητικής δωροδοκίας» και του «δημόσιου λειτουργού»

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα και την Κύπρο, επειδή έχουν αποτύχει να μεταφέρουν σωστά στην εθνική τους νομοθεσία την Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία PIF).

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν αυτοί οι κανόνες αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ εναρμονίζοντας τους ορισμούς, τις κυρώσεις και τις προθεσμίες παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και θέτουν τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έστειλε για πρώτη φορά προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2021 και στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2022. Αφού ανέλυσε τις απαντήσεις τους, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ελλάδα δεν μετέφερε σωστά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας που παρέχουν ορισμό της «παθητικής δωροδοκίας» και του «δημόσιου λειτουργού».

Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι ορισμένες διατάξεις που κοινοποίησε η Ελλάδα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι περιορίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποτρεπτικότητα των κυρώσεων που προβλέπονται για ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που έθεσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

❝ ετικέτες ❞ #ΚΟΜΙΣΙΟΝ