Διονυσία Προκόπη

«Το ένα μετά το άλλο, τα νοσοκομεία με απευθείας αναθέσεις, εκχωρούν τις δευτερογενείς διακομιδές σε ιδιωτικά ασθενοφόρα έναντι αδράς αμοιβής και με κρυφές χρεώσεις για τους διακομιζόμενους ασθενείς» καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). 

Παράνομες επινοικιάσεις ιδιωτικών ασθενοφόρων, για τις δευτερογενείς διακομιδές δηλαδή τις μη επείγουσες μεταφορές ασθενών μεταξύ νοσοκομείων, για εξετάσεις ή για εξιτήρια, καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Το ένα μετά το άλλο, τα νοσοκομεία με απευθείας αναθέσεις, εκχωρούν τις δευτερογενείς διακομιδές των νοσοκομείων σε ιδιωτικά ασθενοφόρα έναντι αδράς αμοιβής και με κρυφές χρεώσεις για τους διακομιζόμενους ασθενείς. Διενεργούνταν από τα νοσοκομεία συνεπικουρούμενα από το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ συνεχίζει να πραγματοποιεί εγκαίρως τις διακομιδές ασθενών από νοσοκομείο προς άλλο νοσοκομείο ή σε άλλη μονάδα υγείας και πρόνοιας. Επίσης δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ η διακομιδή νοσηλευόμενων ασθενών των νοσοκομείων σε ιδιωτικές κλινικές» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «εταιρείες με ιδιωτικά ασθενοφόρα υπογράφουν σύμβαση ανάθεσης διακομιδών παράνομα με τα νοσοκομεία, αφού δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να το επιτρέπει». Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η 1η Υγειονομική Περιφέρεια έχει συνάψει τέτοιου είδους σύμβαση, ήδη από τον Μάιο του 2022. Η σύμβαση αφορούσε τις διακομιδές από και προς τρία νοσοκομεία, και είχε ορισμένη διάρκεια με δυνατότητα παράτασης.

Η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι συχνά οι διακομιδές με ιδιωτικά ασθενοφόρα γίνονται χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, χωρίς δηλαδή τη συνοδεία γιατρού. Επίσης, «άδειες για ιδιωτικά ασθενοφόρα έχουν μόνο οι ιδιωτικές κλινικές και οι ασφαλιστικές εταιρείες για τη διακομιδή συμβεβλημένων ασθενών. Εκμεταλλευόμενες όμως το κενό νόμου, επινοικιάζουν τα ασθενοφόρα σε εταιρείες οι οποίες υπογράφουν συμβάσεις με νοσοκομεία για διακομιδές όλων των περιπτώσεων ασθενών που ουδεμία σχέση έχουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες ή κλινικές. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, τα δημόσια νοσοκομεία να συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες που λειτουργούν παρανόμως;» επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Τα παράνομα ιδιωτικά ασθενοφόρα, λειτουργούν χωρίς κανένα έλεγχο, κανείς δεν γνωρίζει εάν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, εάν στελεχώνονται με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο πλήρωμα ασθενοφόρων» προσθέτει η Ομοσπονδία και καλεί τον υπουργό Υγείας να σταματήσει άμεσα αυτές τις αναθέσεις, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με πληρώματα ασθενοφόρων και επανασύσταση των οργανικών τους θέσεων, ώστε να διεκπεραιώνονται οι δευτερογενείς διακομιδές.

www.newsbomb.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΠΟΕΔΗΝ