Πολιτική, Πρωτοσέλιδο

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών / Η Πολιτεία αισχροκερδεί περισσότερο – Χωρίς ουσία το καλάθι του νοικοκυριού

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, αναφερόμενος στο «καλάθι του νοικοκυριού», τονίζει  ότι ουσιαστικά δεν προσέφερε κάτι στους καταναλωτές. ΟΠρόεδρος του Κέντρου…