Σχόλιο Melissocosmos

Νέαενότητααπόσήμερα θα λέμε που επιτρέπεται η μελισσοκομία στην Ελλάδα την επομένηημέρασύμφωνα με τον νέο νόμο.

Δεν θα σταματήσω να φωνάζωότι το να σου απαγορεύουν να πας στην δουλειά σου μέχριτώρα το έχουμε δει μόνο στην Ελλάδα, στην ΒόρειοΚορέα και στην Κίνα.

Αύριο λοιπόν 3 Ιουνίου επιτρέπεται να πάμε στα μελίσσια μόνο στις πράσινες και στις μπλε περιοχές και όπουεπιτρέπεταιμπορούμε να πάμεμόνο ως τις 10 το πρωί.

Σε περίπτωση μη τήρησης του νόμουέχειτσουχτερόπρόστιμο και σύλληψη.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος: H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Παρόλα αυτά το ίδιο το κράτος στους Έλληνες μελισσοκόμους απαγορεύει να πάμε στην δουλειά μας επειδήανάβουμε καπνιστήρι.

Έλα όμως που μελισσοκομίαχωρίς καπνιστήρι δεν γίνεται.

Θεωρώ δε σίγουρο και αυτονόητο πως αν η ΟΜΣΕ προσέφευγε στα δικαστήριααυτός ο νόμος θα έπεφτε ως αντισυνταγματικός.

Προληπτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

Έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους επιτρέπεται το κάπνισμα μελισσών σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών. Επίσης, επιτρέπεται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς. 

Ειδικότερα, επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.

δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.

ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.

στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

ζ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

ΠΗΓΗ: melissocosmos.blogspot.com

❝ ετικέτες ❞ #ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ