Στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα νέα κτίρια στη συνοικία Αβέρωφ, αναμένεται να μεταστεγασθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Με αφορμή την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος φαίνεται να εξετάζει το αίτημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για συστέγαση των Υπηρεσιών διαχείρισης θεμάτων Πολιτικής Προστασίας από Ενιαίο Κέντρο με απώτερο σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος, συστέγαση που δεν θα επηρεάσει την επιχειρησιακή αυτονομία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», Επιτροπή του Αρχηγείου του Π.Σ. βρέθηκε στη Λάρισα, όπου και επισκέφθηκε τα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να εξετάσει τους διατιθέμενους χώρους. Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τότε στο κτίριο της Θεοφράστου, μεταξύ άλλων, αναμένεται να μεταστεγασθούν, το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων όπως και η Περιφερειακή Διοίκηση Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσίες που σήμερα στεγάζονται στο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, στην οδό Ιωαννίνων.

eleftheria.gr

❝ ετικέτες ❞ #ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ