Στο πλαίσιο πρόληψης της υπέρτασης και με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το συγκεκριμένο ζήτημα η 10η Τ.ΟΜ.Υ Γιάννουλης, για το μήνα Μάιο, θα πραγματοποιήσει δωρεάν μέτρηση αρτηριακής πίεσης καθώς και διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ).

Επίσης το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους πολίτες που θα επισκεφτούν την δομή.

Για ραντεβού:

Τηλεφωνήστε στο 2410593147 από 08:00 π.μ. έως 13:00.

❝ ετικέτες ❞ #ΤΟΜΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ