Δεν αποτελεί μυστικό ότι ακόμα και στην υποτιθέμενη προοδευτική εποχή μας, οι ετεροφυλόφιλες σχέσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανισορροπίες, όσον αφορά το θέμα εξουσίας.

Σύμφωνα άλλωστε με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, οι  γυναίκες σε ετερογενείς σχέσεις ξόδευαν σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τους άνδρες συντρόφους τους σε δουλειές, γενική διαχείριση του σπιτιού και φροντίδα των παιδιών, παρόλο που εργάζονταν επίσης με πλήρη απασχόληση.

Τι θα γινόταν όμως αν αυτοί οι ρόλοι αντιστρέφονταν; Αν, δηλαδή, οι σχέσεις καθοδηγούνταν από γυναίκες.

Συχνά φέρουν την συντομογραφία FLR (Female Lead Relationship) και είναι σχέσεις που καθοδηγούνται από γυναίκες. Πρόκειται για σχέσεις όπου η γυναίκα αναλαμβάνει την ηγεσία στη λήψη αποφάσεων και αναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο έναντι του άνδρα συντρόφου της.

Το επίπεδο κυριαρχίας και οι τομείς στους οποίους εφαρμόζεται μπορεί να ποικίλουν από τη μια σχέση στην άλλη.

Όπως μπορεί ήδη να έχετε σωστά μαντέψει, αυτό το στυλ σχέσης έχει τις ρίζες του στη δυναμική του Dominance and Submission (κυριαρχία και η υποταγή), της κοινότητας BDSM.

Όπως και να μοιάζουν στην πράξη για κάθε ζευγάρι, οι FLR σχέσεις λειτουργούν, σε κάποιο βαθμό, στην αντιστροφή των παραδοσιακών ρόλων των φύλων που διέπουν ιστορικά τις ετεροφυλόφιλες σχέσεις.

Ενώ η τυπική προσέγγισή στη σύγχρονη, φιλική προς τις φεμινίστριες ετεροφυλοφιλία, συνήθως επικεντρώνεται στην καθιέρωση της ισότητας των φύλων μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι σχέσεις που καθοδηγούνται από γυναίκες προσφέρουν μια πιο ριζοσπαστική εναλλακτική λύση – αυτή που ανατρέπει το σενάριο για τους ρόλους των φύλων της παλιάς σχολής και βάζει τις γυναίκες σε θέση της εξουσίας που παραδοσιακά προορίζεται για τους άνδρες.

Πώς λειτουργούν οι σχέσεις που καθοδηγούνται από γυναίκες;

Σύμφωνα με την Elena Zaharova, Διευθύνουσα Σύμβουλο και συνιδρύτρια της Purpur App, οι τομείς στους οποίους μια γυναίκα σε μια FLR σχέση μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο περιλαμβάνουν οικονομικές ευθύνες, οικιακά καθήκοντα, όπως δουλειές και φροντίδα παιδιών, συναισθηματικές πτυχές της σχέσης, όπως η διαχείριση συγκρούσεων και η κυριαρχία στο σεξ και η ανάληψη ηγετικής θέσης όσον αφορά τον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης και της τροχιάς της σχέσης.

Τα επίπεδα κυριαρχίας

Τα FLR συνήθως αναλύονται σε τέσσερα επίπεδα κυριαρχίας:

  • Χαμηλός γυναικείος έλεγχος: Η γυναίκα έχει τον έλεγχο και την κυριαρχία, αλλά η λήψη αποφάσεων εξακολουθεί να είναι σχετικά ισότιμη, καθώς εξετάζει την προοπτική του συντρόφου της.
  • Μέτριος γυναικείος έλεγχος: Η γυναίκα έχει τον έλεγχο και έχει τον τελευταίο λόγο για συγκεκριμένες και συμφωνημένες δυναμικές μέσα στη σχέση.
  • Καθορισμένος έλεγχος: Εδώ συμφωνούν και οι δύο σύντροφοι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η γυναίκα σύντροφος θα έχει τον έλεγχο (και εκείνες στις οποίες δεν θα έχει τον έλεγχο).
  • Ακραίος γυναικείος έλεγχος/βύθιση: Η γυναίκα έχει πλήρη κυριαρχία και πλήρη έλεγχο στη σχέση και τη δυναμική της (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής, οικονομικής, κ.λπ.).

Οι μορφές στο BDSM

  • Η δυναμική Master/Slave: «Αυτή η δυναμική αποτελείται από τον απόλυτο έλεγχο που παρέχεται στην κυρίαρχη γυναίκα από τον συναινούντα υποτακτικό», λέει ο Burrell. «Ο υφιστάμενος θα υποταχθεί σε ό,τι του δοθεί εντολή, όλα στο όνομα του να είναι ένας καλός σκλάβος-σύζυγος για τον Ιδιοκτήτη του».
  • Η δυναμική του «Co-pilot»: «Αυτό δίνει την υπο-εξουσία να ασκήσει βέτο σε όποιες αποφάσεις θα ήθελε», λέει ο Burrell. «Η Γυναίκα εξακολουθεί να βασιλεύει ως το Alpha, αλλά συζητά αποφάσεις με τον δευτερεύοντα και εφαρμόζει τις επιθυμίες και τις ιδέες του στην τελική λήψη αποφάσεων χωρίς να τους υπερισχύει».
  • «Ρωτήστε τη γυναίκα μου»: Σε αυτή τη δυναμική, «το κυρίαρχο θηλυκό έχει τον τελευταίο λόγο», εξηγεί ο Burrell. Ένας υποτακτικός σύντροφος μπορεί να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί τις απαιτήσεις του Dom τους, αλλά η γυναίκα παίρνει την τελική απόφαση.
❝ ετικέτες ❞ #ΣΧΕΣΕΙΣ